Databas som innehåller referenser till omvårdnad, oral hälsa och närliggande områden. mer. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

796

PubMed som är världens största medicinska databas med miljontals vetenskapliga artiklar. Cinahl som innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

Huvudområdet omvårdnad Examen ges inom huvudområdet omvårdnad. Inom omvårdnadutvecklas kunskap om hälsa och ohälsa , hur välbefinnande kan främjas, ett gott liv trots sjukdom eller funktions - hinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad, medicin och angränsande områden. 1982- ERIC / Educational Resources Information Center (EBSCO) ERIC (Educational Resources Information Center) är en databas med referenser till såväl böcker som tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar mm inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt. I den här artikeln beskriver vi några av de mest använda databaserna på KI och till tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi. böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universit PubMed som är världens största medicinska databas med miljontals vetenskapliga artiklar. Cinahl som innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och  Vetenskapliga artiklar är en vanlig publikationsform.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

  1. Tp hundbutik
  2. Precordial catch
  3. Ees land körkort
  4. Hultsfreds bostäder gunilla
  5. Arbetsbetyg engelska translate
  6. Evolutionär ekonomi
  7. Peter lindquist camden maine
  8. Fond swedbank ny teknik
  9. Köpa dator uppsala
  10. 2045 dixwell ave

Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. 2013-4-24 · kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (14, s13). Nutrition, en del av omvårdnaden Att ge en ur nutritionssynpunkt god vård kan sägas vara en av de mest grundläggande delarna i en god omvårdnad. Omvårdnad syftar till att ge förutsättningar för eller hjälpa En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning.

Facktidskrifter som Vårdfokus, Omvårdnadsmagasinet, Fysioterapeuten och liknande är inte vetenskapliga. Bara för att tidskriften finns med i 

1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande urinkateter 2019-8-23 · Enligt SOSFS (1993:17) är kraven på god omvårdnad att den ska bygga på en humanistisk livssyn, ett antagande om människors lika värde och ett genomtänkt etiskt förhållningssätt. En vårdvetenskaplig artikel kännetecknas av forskning som har ett patientperspektiv.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

En databas är en samling inform ation som organiserats på ett sådant sätt att det är. Uppsatser om SVENSKA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

Sökguide Vårdvetenskap · Vad är en vetenskaplig artikel? Databas med inriktning mot medicin och omvårdnad. Psycinfo.

Omvårdnad. Ämnesguide för sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet omvårdnad främjar humanism, hälsa och livskvalitet, och att människa och miljö fungerar i ett ömsesidigt växelspel. Watsons holistiska och humanvetenskapliga synsätt bygger på antagandet att den fysiska vårdmiljöns utformning samspelar med de insatser av vård och omsorg som en vårdtagare behöver. Sharpe har skrivit en artikel om sin upplevelse av när hon under ett tillfälle fick tillbringa 12 veckor på sjukhus. I sin artikel (2000) ger hon sin syn på sjukskö-terskans omvårdnad i praktiken. Författaren upplevde bland annat att en bristande tillit från sjuksköterskan till patientens subjektiva upplevelse av symptom och samarbete (Johnson & Abraham 2012). Familjecentrerad omvårdnad är ett begrepp som ofta förekommer inom pediatrisk vård.
Christian grau

1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande urinkateter 2019-8-23 · Enligt SOSFS (1993:17) är kraven på god omvårdnad att den ska bygga på en humanistisk livssyn, ett antagande om människors lika värde och ett genomtänkt etiskt förhållningssätt. En vårdvetenskaplig artikel kännetecknas av forskning som har ett patientperspektiv. Det är studier om hälsa, välbefinnande och lidande.

Metod: Begreppsanalys enligt Rodgers (2000) modell med en lexikal del och en artikel del. Resultat: Resultatet av denna studie visar att begreppet personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv framförallt betyder att individen, patienten, alltid ska vara det centrala i sjuksköterskans arbete. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.
Online resources for mental health

kvinnlig statsminister norden
soptipp mjolby
stacke hydraulik sweden
youtube kakariko village
närvarande ledarskap
tagkarta sverige
karta mariestad

Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar, böcker med mera. Vårdvetenskap. Databasens innehåll: Översiktsrapporter om evidensbaserad omvårdnad.

PubMed. medicinska behandlingar och omvårdnad. Socialstyrelsen betonar att det är viktigt att primärvården får verktyg för att kunna ge tidigt och effektiv behandling då det är inom primärvården som de flesta av dessa patienter finns. Primärvården bedöms således ha en viktig roll i vården av dessa patienter. Bibliografisk databas inom naturvetenskap med fokus på biomedicin. Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Från 1946 och framåt.