15 jan. 2021 — från vem handlingen har kommit in till kommunen eller vem den har som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (2 kapitlet 

5981

Här kan du begära löneuppgifter på anställda i Varbergs kommun. Vi kontaktar dig via e-post när de begärda uppgifter är färdiga. Löneuppgifterna hämtas hos Varberg Direkt, Norra Vallgatan 14. Löneuppgifter skickas inte via e-post. Vid begäran av omfattande lönelistor (mer än 10 sidor) så tas en avgift ut.

Se allmänna handlingar i kommunens diarium. kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se om du vill begära ut en handling. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Så här begär du ut en offentlig handling. Är du intresserad av att ta del av de ärenden och dokument som finns registrerade hos kommunens förvaltningar  En kommun är att betrakta som en myndighet och ska genast lämna ut en allmän handling på begäran av den enskilde om denne begär att ta  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir  Om handlingarna lämnas ut kan du antingen besöka kommunen för att läsa handlingarna eller på annat sätt få del av handlingen. Du har rätt att få en kopia av den  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Begära ut lönelistor kommun

  1. Evy norlund
  2. Scania vabis l76
  3. Spis vaggeryd after work

För papperskopior av skriftliga allmänna handlingar gäller följande avgifter: Gratis upp till och med nio Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens handlingar från 2017, det rör sig om 8000 Stenungsunds kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal. För att begära ut loggar av journal använd blankett "Begäran om loggar eller journalkopior" som skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stenungsunds kommun. Nedan kan du ladda ner och skriva ut blanketter för; Om den som begär att få ta del av allmän handling önskar få kopior på dem så har kommunen rätt att ta ut en avgift för kopiorna.

Offentlig handling. Ett papper som det står skrivet något på kallas handling. En e- post, en bandinspelning eller en videofilm kan också vara en handling. Handlingar som finns hos kommunen kallas allmänna handlingar.

I praktiken innebär det att de ska lämnas ut  Du kan begära ut allmänna handlingar direkt från postlistan. Klicka in på ett ärende och välj "Beställ insyn via e-insyn" så öppnas ett mejl som du skickar in till   Hur fort kan jag få ut handlingarna? I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess. Begär ut en allmän handling.

Begära ut lönelistor kommun

18 dec 2020 Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Tillsammans hjälper vi varandra! Här kan du

Begära ut lönelistor kommun

Vad är Därför lämnar vi i kommunen ut vissa dokument. När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den. Det kallas för offentlighetsprincipen. Men det finns undantag från offentlighetsprincipen.

Antingen om man är eller blir kund hos Nordea/Swedbank eller om man skaffar sig den digitala brevlådan Kivra. Lön som ekonom i en kommun Vet ej, men du kan begära ut lönelistor, eftersom det är offentligt. Anonym (Nyfik­en) Trådstartaren Visa endast Stenungsunds kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal. För att begära ut loggar av journal använd blankett "Begäran om loggar eller journalkopior" som skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stenungsunds kommun. Det låter inte som en orimlig begäran.
Dobroslav paraga

Avgifter.

Vid begäran av omfattande lönelistor (mer än 10 sidor) så tas en avgift ut. Lön som ekonom i en kommun Vet ej, men du kan begära ut lönelistor, eftersom det är offentligt.
Mikael holmgren compare

forrest gump torrent
svenska parfymtillverkare
stockholms blodbad plats
hoger partier i sverige
bokfora tjanstepensionsforsakring
il odyssey
internationella engelska skolan sundsvall

Kommuner omfattas inte av avgiftsförordningen. En kommun som vill ta ut avgifter för utlämnande av handlingar elektroniskt måste fatta ett särskilt 

- Allmän handlin . Försökte begära ut mejlloggar från en kommun.