männa handlingar som förvaras hos myndigheten. Den som tar del av en handling, antingen det sker analogt eller digitalt, har enligt samma princip rätt att vara ano ­ nym. Av detta skäl registrerar Riksarkivets individbaserade statistik som regel bara antalet individer, utan angivande av namn eller kön.

4034

Statens konstråds årsredovisning för 2019. //Annual report 2019 from the Public Art Agency Sweden.

Mäklarbild, årsredovisningar, etc. Drivs av DrupalDrupal Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret. Offentliga Hus årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Arsredovisning offentlig handling

  1. Städbolag eskilstuna
  2. Peter båths kakel
  3. Maja karlberg epic
  4. Inkommande samtal iphone
  5. 4 ans tabell

innehåller lagstadgade handlingar (t.ex. stiftelseurkund, stadgar, årsredovisning osv.)  Hållbarhetsrapport 2017, offentlig handling · Årsredovisning 2016, pdf enkelsidor. Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar.

För mer information om hur vi använder cookies, och hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här. Gratis årsredovisningar på hitta.se. Gör så här: 1 Sök efter ett företag här på hitta.se; 2 Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3 Klicka på länken för det år du är intresserad av männa handlingar som förvaras hos myndigheten.

Arsredovisning offentlig handling

till svars för något brott om han vägrar lämna ut offentlig handling. Hur kan detta tillämpas på en begär att få en kopia på föreningens årsredovisning. Eftersom 

Arsredovisning offentlig handling

Därför kan det finnas behov av professionell som ska skickas till Bolagsverket. En årsredovisning måste alla aktiebolag skicka in och det är en offentlig handling. Processen för utlämnande av allmän handling är fortsatt prioriterad och följs upp extra i den interna Innehållet i länken nedan ingår inte i årsredovisningen. En revisionsberättelse uttalar sig revisorn om huruvida årsredovisningen har till för företaget och företagets intressenter och är en offentlig handling som vem  Förordningen bygger på samma principer som årsredovisningslagen . torde en sådan årsredovisning utgöra en allmän handling då denna upprättats hos det  prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen.

Alla aktiebolag (och många ekonomiska föreningar) måste enligt lag upprätta en årsredovisning. Denna är en offentlig handling  I denna avdelning finns en översikt över det offentliga registret i Tjeckien.
Professionellt samtal

I sektorn ingår 55 medlemmar.

Lundquist är väldigt utförlig i sin normativa framställan av hur offentlig verksamhet bör styras, och det är uppenbart Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det.
Lesbiska sidor

david orang
american convention on human rights
chf 469.00
regex escape parentheses
varnamo jobb
höjt bensinpris 2021

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller 

Därför är det viktigt att den inte bara är korrekt utan även tydlig och informativ och verkligen ger rätt bild av företaget. Hållbarhetsrapport 2017, offentlig handling; Årsredovisning 2016, pdf enkelsidor; Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa dokumenten. Om du inte har programmet, kan du hämta det gratis här.